Älskad i all evighet

Från den allra första stunden
du våra hjärtan vann
Så liten vilar du stilla i min stora famn
och jag viskar alla kärleksord jag kan
men vår kärlek är större, större än vart ord och namn

Du är älskad, älskad, oändligt älskad
Du är älskad, älskad, älskad i all evighet

Nu blir ingenting som förut i universum
där dina händers tillit är vår rikedom
Du sprider din värme till hjärtats rum
med ögon fyllda av glädje och av läkedom

Du är älskad, älskad….

Vi känner dig knappt, men vi redan vet
att du bär svaret på livets hemlighet

Du är älskad, älskad….