En liten stund

En liten stund, en liten tid, en liten stund i taget
Jag lever nu, vill känna frid Jag tar en stund i taget

En liten stund jag stannar till i de djupa andetagen
Jag andas ut jag andas in, det lugnar hjärteslagen

En liten stund i stillhet i skydd från orosdraget
där grumligt blir till klarhet en liten bit i taget

En liten stund i ensamhet jag vill bli vän med Jaget
vill närma mig medvetenhet och ser en del i taget

En liten stund i tacksamhet jag välkomnar behaget
Vill leva i förnöjdsamhet och ler en stund i taget