Filter

Idag har det varit en dag med administrativt jobb för det stöd jag är till en säljare. Jag jobbar i ett fantastiskt program där man kan lägga in det mesta som ska underlätta i kontakten mellan säljare och kund. Mina uppgifter varierar, en uppgift var en dag att skriva ut kundkort med uppgift på vad kunden hade köpt. När jag gjort hela mitt jobb visade det sig att det inte verkade stämma om jag jämförde kundkorten med de listor jag hade. Hmmmm

Då slog tanken mig: Kan det ligga ett sk filter som gör att jag inte har tillgång till all information? Mycket riktigt, så var det! Resultatet blev något helt annat utan filtret!

Jag tror att vi i många sammanhang har filter för våra ögon, öron, eller i hjärtat som gör att vi inte ser helheten. Ibland kanske vi helt enkelt inte tittar tillräckligt noga eller vill se vissa saker. Ibland kanske vi inte kopplar på hjärtat och lyssnar in vad ett annat hjärta vill säga utan hör BARA ord.

För mig känns det hoppfullt att jag har några filter här och var för då finns det även hopp för förvandling-att min helhetsbild kan ändras om jag kan plocka bort något filter. Vi ska inte heller döma oss själva när vi inte kan förstå, men så klart ska vi alltid försöka. Jag tänker t ex att vi inte kan förstå saker som vi inte själva har eftarenhet av som sorg, föräldraskap, skilsmässa, olika sjukdomar, krig, katastrofer osv.

Som tonåring hade alla svar, nu kan jag lugnt säga att jag idag ställer fler frågor än vad jag har svar och det känns skönt. Det är som om jag förstår att jag har ett mänskligt filter som gör det omöjligt för mig att förstå helheten om livets stora frågor som orättvisa, lidande, död, Gud, liv, jordens uppkomst, olika teorier om hur vi fungerar osv. Men med tillit till att jag en dag kommer att förstå mer, då filtren är borta, nöjer jag mig med att tro och lita på att det finns en osynlig hand som håller mig i ett stadigt grepp oavsett vad jag förstår bara jag sträcker mig till den handen.

Kommentera

*


åtta − 5 =