Förklaring

Jag tror att jag snart ska se filmen “Tic Tac” igen. Genialiskt berättad där historien börjar på ett obegripligt sätt. Personerna i filmen agerar på ett sätt som gör det riktigt svårt för åskådaren att förstå vad som händer. Allt flätas samman i slutet och man förstår vad som ligger bakom varje enskild handling och vad dessa handlingar leder till.

När jag hör hur människor agerar på ett för mig obegripligt sätt, på ett orimligt, otrevligt eller helt oväntat sätt tänker jag ofta: “det finns en förklaring till varför hon/han gör så här”. Lite analytiskt kanske, men det hjälper mig att inte vara dömande mot människor runt omkring mig. Vetskapen om ATT det finns en förklaring oavsett om jag kan se den eller förstå den hjälper mig. Så klart är det ju bäst att fråga rakt ut varför någon gör som den gör. Det är inte alltid det passar eller att människan själv vet. Rak kommunikation är att föredra om det fungerar.

När jag tänker så: “att det finns en förklaring”, då är det enklare för mig att göra skillnad på sak och person, det någon gör och det någon är. Vi är alla lika värdefulla och viktiga, vi gör alla tokiga saker-en del ställer till det riktigt för sig. Människan i sig är ändå värdefull. När jag gör eller säger saker jag ångrar, finns det en chans även för mig att tänka varför jag agerar som jag gör. Känner jag mig otillräcklig och att jag inte duger? Behöver jag hävda mig? Finns det begär som styr mitt handlande?

Detta är åter igen ett sätt att jobba med sin egen självinsikt. Det börjar med oss själva. Och bara för att det finns en förklaring till varför jag eller du gör som vi gör är det inte alltid försvarbart. Förklaringen finns men det inte alltid ok. När vi förstår det har vi lättare att ge förlåtelse till de som gör orätt mot oss. Då har vi lättare att förlåta oss själva för våra egna tokigheter. Och i den förklaringen finns en möjlighet till utveckling och förändring om vi lyssnar in vad våra handlingar leder till och om det är just det vi vill. Vill vi något annat har vi möjligheten att nästa gång välja annorlunda.
Och vår egen livshistoria kanske till slut kan flätas samman på ett alldeles förklarligt och förhoppningsvis försvarbart sätt.

Kommentera

*


8 + = tretton