Kärleken bär

Idag är det Morsdag och jag tänker lite extra på min mamma som jag varit utan här på jorden i fyra år.  Vill bara ropa ut hur mycket jag älskar henne och tacka henne för allt hon gett mig, det som jag redan förstått och det jag kommer förstå i framtiden. De senaste månaderna har Ole Böruds sång ”She´s like no other” gått varm här hemma. Det är hans kärleksförklaring till sin mamma, den är nu också min kärleksförklaring till min mamma. En textrad går så här: ”I´m so proud to have a mother who have chosen from the start to spend a lifetime being a mirror of heavens heart”….en spegelbild av det Himmelska hjärtat…av Guds hjärta.

Vad finns som speglas i Guds hjärta? En dag får vi veta fullt ut av hur Kärleken visar sig i djupet men jag får börja med att läsa i min Bibel vad som skrivs om Guds karaktär. Gud är enligt den kristna tron Fadern, Sonen (Jesus), och den helige Ande. Anden som kom till människorna som en Hjälpare under pingsten- det är därför vi firar pingst just denna dag då Jesus som uppstått från döden och som farit upp till himlen inte längre fanns som en hjälp för folket.
När Jesus lär oss be säger han just ”Fader vår” som är i himlen….Gud är så stor och obeskrivlig men kom i form av människan Jesus, för att vi skulle förstå Guds kärlek till oss. Som Jesus levde och agerade så visar sig Guds hjärta till människorna. Jesus var någon som tydligt och revolutionernade ställde sig på de svagas och fattigas sida. Han upprördes över orättvisor och visade det starkt och tydligt, han gav även en väg till förändring- han var en pedagog med karaktär och karisma. Han tog sig tid att prata med människor, han mötte dem på den nivå de var. Han ställde frågor till människorna runt omkring för att de själva skulle tänka efter. Han firade bröllop och gladdes, han grät från djupet när hans vän dog, han kände medlidande med andra, han såg inte ner på någon. När Jesus lät döpa sig hördes en röst från himlen: ”Du är min älskade, utvalde son”. Han litade på sin Himmelske Far och visade barmhärtighet och vänlighet i situationer då han kunde valt att ge tillbaka eller hämnas. Han tog sig tid att be, han var stilla och tillbakadragen ibland och andra gånger jobbade han hårt. Bland de sista orden Jesus säger innan folket har korsfäst honom är en vädjan till sin himmelske Fader: ”Förlåt dem, de vet inte vad de gör”. Jesus led och dog frivilligt för var och en av oss människor- vilken stor och obeskrivlig kärlek. Jesus liv speglar Guds hjärta, då han älskar varje människa som Gud älskar honom själv. Jesus är en kanal, eller en bro mellan Gud och människa- en människa som är människa och Gud. Vilken kärlek han visar, han som är Kärleken.

Varje människa som vi ser runtomkring oss lever idag pga någon annans omsorg, är inte det helt fantastiskt. Att det är Kärleken som bär oss blir i det sammanhanget tydligt. Ingen enda liten hjälplös nyfödd kan klara sig på egen hand. Medmänsklighet, empati och ibland bara plikt gör att ett barn kan leva. Ibland finns allt det där men inte tillräckligt med famnar och mat, tragiskt dör då människor i svält.

Det finns så mycket brustenhet i vår värld. Vi har begär efter olika saker som får makt över oss och olika tankemönster får ibland starkt grepp om oss. Ibland förlorar vi oss själva helt i det och kan inte se vilka dyrbara människor var och en av oss är. En del orkar inte leva. Jag är så ledsen för det. Aldrig, aldrig skulle det behöva vara så. Vilken smärta för alla drabbade. Ibland är det en förälder som är brusten, där begäret och tankarna har förblindat ögonen för det som är verkligt viktigt, ibland ett barn som inte kan ta emot den famn som erbjuds, ibland funkar inte samspelet mellan barn och förälder. Då kan det finnas andra som kan få bli ställföreträdare om vi tillåter dem att vara det. Det kan finnas andra som vill omfamna, vägleda, visa barmhärtighet på ett språk som barnet förstår. Låt oss vara öppna för dem famnarna. Själv har jag fått en ställföreträdande mamma som jag är så tacksam för nu när min mamma är hos Gud i himlen. När vi kan ge och ta emot, i ett ständigt samspel, kan det ske mirakel i de mest brustna liven. Som när det lilla trotsiga barnet till slut tar en förälders hand för att gå bredvid och prata istället för att gå långt ifrån på egen hand. Där finns möjligheter till förändring, vägledning och uppmuntran.

Jag har haft en förmån i mitt liv att vara Drabbad Av Kärlek från mina föräldrar. Det är som om de tagit det som livsuppgift att bara fylla mig med kärlek och bekräftelse. Jag tror mig veta varför. Det var själva drabbade av Guds kärlek och deras sätt att fylla mig var bara en spegling av vad de själva fått.

På morsdag skulle jag vilja ge ett ord till dig som idag känner att din mamma brustit mycket som förälder, det är från Bibelns bok Jesaja 49:15: ”Glömmer en kvinna sitt lilla barn, bryr hon sig inte om den hon själv har fött? Och även om hon skulle glömma, glömmer jag aldrig dig.” Gud glömmer ingen och han kan se skillnad på det som vi har svårt för- det du gör och den du är. Gud älskar inte allt jag eller du gör, men han älskar den du är, han glömmer dig aldrig! Den dag vi fattar Hans hand kan vi få vägledning, uppmuntran och skärpa till våra liv.
Och du som har en förälder, ett barn eller en medmänniska som du älskar…vet din mamma, eller vem det nu är om det? Skriv ner det, säg det högt eller ropa ut det så Kärleken kan bära fler.

 

Kommentera

*


× 6 = fyrtio åtta