Kreativa möten

Att skapa med händerna kan vara ett sätt 
att komma framåt i sin sorgeprocess eller i livet i stort.

Kreativa möten kan vi skapa
tillsammans i SjälaBorgen.

Ta med dig material själv eller
köp material på plats.
Vi skapar och fikar tillsammas.

max 7 pers
med eget material: 100 kr
med SjälaBorgens material 200 kr