Leva

Jag fick en gång uppmaningen att tänka tanken att livet är oändligt här på jorden. Under tystnad försökte jag föreställa mig hur det skulle vara. Då jag upplevt döden på nära håll blev det nästan på en omöjlig tanke att möta. Hur skulle det vara om jag skulle leva här för evigt, under dessa former som just nu är, som jag vet om?

Jag hade så svårt att närma mig detta. Men några tankar kom t ex att resonemanget “det kan jag göra i morgon” skulle få en helt annan dimension då jag faktiskt kunde skjuta på mycket till i morgon. Förmodligen skulle jag vara lite latare, vad vet jag? Anledningen till upplägget om att tänka denna tanke var att tydliggöra vilka drömmar jag bär på och vad som hindrar mig från att leva ut mina drömmar.

Jag har reflekterat över hur vi pratar när vi förlorat någon. Vi har en önskan om att en förälder få vara med när barnen tar studenten, gifter sig eller något annat som händer som ligger varmt om hjärtat för oss. Det är naturligt att vi vill ha dem vi älskar omkring oss vid speciella tillfällen i livet.

Jag tänker ändå….”det är sen, vad händer just nu?” Tar vi vara på våra relationer med våra barn eller andra just nu? Ser vi dem, bekräftar vi dem för vad de är innerst inne? Ger vi dem den tid som behövs för att vårda en relation? Just NU pågår livet och det är nu vi har chansen att göra något med vår tid. Att få vara närvarande i en ungdoms liv som tar studenten är ju fantastiskt om det sker därför att vi älskar personen precis som den är och inte för att visa upp för omvärlden vilka lyckade barn vi har/känner.

Hur många dagar vi får leva är olika, det vet vi inget om hur många dagar som kommer att vara mina. Det blir så tydligt när naturkatastrofer händer, som i Japan just nu. Jag skänker en tanke till alla som försöker överleva just nu.

Ett dygn har lika många timmar oavsett vilka vi är. Vad gör vi av den tiden? Är det jobb, olika spel, fb, tv, träning som får vår tid? Skapar vi meningsfullhet och relationer med den tid vi har? Ser vi varandra, hör vi varandra, finns vi till för varandra? Våra dagar kommer ta slut här på jorden och jag vill leva de dagar jag har. Leva, inte bara överleva. Leva det meningsfullt varje dag!

Kommentera

*


nio + = 15