Om SjälaBorgen

 

SjälaBorgen är ett rum, en ateljé, där lugnet råder. Här finns plats för 8 personer att samtala och dela erfarenheter. Här kan vi “bara vara”, lyssna på varandra eller på musik, titta på bilder eller fika tillsammans. Här inne kan kreativiteten få utrymme. Här kan vi vara vuxna och stänga dörren om barnen. I SjälaBorgen ges möjlighet att låta fantasin flöda i kreativt skapande för händerna. Att låta inspirationen smitta och där var och en bidrar med sina kunskaper om hantverk. Tanken till en öppen ateljé föddes när jag rensade svärmors vind och hittade vackra stenar och drivved. Materialet kunde inte slängas men jag själv kan omöjligt skapa med detta själv därför vill jag inbjuda andra att delta. Här finns ett hopplock av material: stenar, papper, tapeter, drivved, pärlor, garner m m. Vad skulle du vilja skapa? Har du något  som du vill skänka går det bra att fylla på i Borgen. Att skapa var, och är för mig ett av flera steg i att bli en mer hel människa. Här lever vi ut “Vi gör det tillsammans” på flera plan-tankemässigt och praktiskt.
Här finns ett utbud av böcker att låna.

Namnet SjälaBorgen:
Själen är för mig det som står mellan den fysiska kroppen och det gudomliga som anden kan ta in. Själen är centrum för alla våra känslor, det är här som vår personlighet och vårt förstånd utvecklas, det är centrum för vår självmedvetenhet. Utan självinsikten sker ingen utveckling.

En borg är en fast byggnad/fästning med torn där man förr kunde vara trygg från fiender. Med tornens hjälp kan man se långt och vara beredd på det som kom men ändå vara skyddad.

Hjärtat, som också finns i loggan, är fönstret in till själen och våra känslor.
Har vi tillgång till alla våra känslor kan vi möta det som kommer-livet självt.