Symmetri

 

Ännu en gång blir jag förvånad över att blommorna i fönstret står på ett annat sätt än jag placerade ut dem tidigare. Jag är intresserad av inredning och grupperar ofta saker tillsammans. Helt plötsligt står blommorna på en rad med jämna mellanrum!

Jag frågade för en tid sedan vem som ändrar om sakerna i fönstret. Ena sonen svarar att det är han som gör det. Ett ordningssinne som visar sig på ett annat sätt än jag förväntat mig. Han gillar tydligen symmetri, där saker står på rad. Jag tycker det är spännande där det är ojämnt och lite oväntat. Vilket är rätt?

Det finns inget rätt, i det här fallet, tror jag. Bara olika sätt att se saker. Olika uttryck, olika sätt att skapa harmoni och lugn.

Denna bild av krukorna blev en påminnelse för mig att vi ser saker på olika sätt, vi delar in saker olika, vi strukturerar oss olika. Vi ser saker ur olika vinklar beroende på vilka erfarenheter och synsätt vi har.

Kanske krukorna ska få stå kvar så där på en rad om det hjälper sonen på något sätt. Han får ta plats och göra sin röst hörd, om än i det tysta. Ett sätt att visa att hans sätt att se saker är viktigt för mig. I respekt och kärlek vill jag åter igen se barnet som vill göra sig synligt. På mitt sätt!

Kommentera

*


sju + 9 =