Tid att fundera

Ibland flyter dagarna på, allt funkar, man trivs, människor är glada runt omkring en, arbetslivet blommar. Och så finns det dagar när det går trögt och det är som om motgångarna avlöser varandra. Jag har varit med om båda och jag kan riktigt känna skillnaden i kroppen. Hur varje steg blir arbetsamt och tungt att gå i motgång eller motvind.

De dagar kanske man bara vill gömma sig. Gömma sig från omvärlden. Gömma sig från sig själv, bara pausa en stund. Men man kan inte ta ett sabbatsår från sig själv, man får leva med den man är. Däremot kan man ge sig själv stillhet och en möjlighet att dra sig tillbaka en aning i stället för att vara så där synlig.

Jag tror det är bra att dra sig tillbaka ibland och reflektera, erkänna att man har lite svårigheter. Samla tankarna och hitta vägar. Säga tydligt för omvärlden att “nu vill jag ha stunder för mig själv, för min egenreflektion, jag behöver fundera på mina val, var jag står”.

“Det är bättre att ta sig tid att fundera på hela livet än att förbli funderande hela livet!” läste jag på en status på facebook och tyckte det var riktigt bra. Det där eviga grubblandet som ligger som en hinna över hela ens situation kan man samla till en stund så man frigör sin energi till det som sen är viktigt för en.

Jag vet dem som stängt av mobiltelefonen, åkt ut till havet utan sällskap för att ge sig själv egentid, kanske för en inre dialog med sig själv långt borta från vardagsbruset.

Jag tror att vi har ett val i hur vi lever våra liv och HUR vi möter det vi möter. Vill bara uppmuntra dig att känna in dina val, om du lever som du önskar leva, om inte -vad kan du göra åt din situation. Inga snabba beslut under press, låt hjärtat få göra sig hört och samtidigt lyssna inåt.

Jag bär ett halsband ofta som det står: “Stillhet är nyckeln till livet gåta”. För mig var det en plågande stillhet, men i den stillheten föddes det sånger från mitt djup, ord och toner. Ur den stillheten hittade jag min väg och kanske tom min livsuppgift. Där, i det stilla såg jag tydligt vad som är viktigt. Så känns det segt, göm dig inte- dra dig medvetet tillbaka. Reflektera över ditt liv och vem du är och vem du vill vara.

Kommentera

*


× 6 = sex