Tjänster

Sånguppdrag, Föreläsningar, Sinnliga samtal, Kreativa möten erbjuder jag genom SjälaBorgen.
Läs mer under respektive rubrik.
Innehar F-skattsedel