Välj kärlek

Välj kärlek

Är du sårad i ditt inre
Fast i bitterhet
Välj kärlek så du omfamnad kan bli
Välj kärlek så du kan bli fri

Är du bunden av din gårdag
Fast i lögnens snår
Välj sanning och du läker inuti
Välj sanning så du kan bli fri

Skymmer mörkret vägar
är du fast i hopplöshet
Välj ljuset Det lyser upp din stig
Välj ljuset så du kan bli fri

Är du tyst och sluten
ensam i din sorg
Välj att dela din oro och din tid
Välj att dela så du kan bli fri

Känner du dig sviken
och är fast i ilskans grepp
Välj försoning så du hel kan bli
Välj försoning så du kan bli fri

Känner du dig jagad
och är fast i tankebrus
Välj stillhet i den finns det frid
Välj stillhet så du kan bli fri

Välj kärlek i den finns det liv
Välj kärlek så du kan bli fri